Linus Mårtensson

Linus Mårtensson

Linus är legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin. Han genomgick sin läkarutbildning vid Karolinska Institutet i Stockholm och har arbetat inom primärvården som både distriktsläkare och företagsläkare under 10 års tid. Linus är även utbildad till Hälsopedagog vid Idrottshögskolan i Stockholm och har en bakgrund som tränare och tävlingsspelare i badminton. Han har arbetat med rehabilitering och förebyggande holistiskt arbete i flera år och är även utbildad styrketränings-instruktör och massör.

Det stora intresset för kost, livsstil och hälsa ökade efter att han genom kostomläggning och ändring av andra levnadsvanor kunde avhjälpa bl.a. de magbesvär som han själv haft sedan barndomen.

Linus arbetar idag inom Funktionsmedicin som är en medicinsk inriktning där man på vetenskaplig grund tar reda på och behandlar de underliggande orsakerna till sjukdom och ohälsa.

Linus är utbildad inom Funktionsmedicin i både Sverige och USA.

Michaela Delér

Michaela Delér

Legitimerad sjuksköterska som tidigare arbetat på internmedicin, akut stroke avdelning på Södersjukhuset. Även utbildad injektionssköterska och godkänd i det estetiska injektionsrådet att utföra estetiska injektioner.

Filippa Ingvarsson

Filippa Ingvarsson

Legitimerad sjuksköterska som tidigare arbetat med akut samt elektiv kirurgisk vård på Danderyds sjukhus samt Ersta sjukhus. Har också erfarenhet av infektionsvård från arbete på infektionsavdelningen på Danderyds sjukhus.

Intravenös terapi.

Intravenös terapi har blivit en väletablerad behandlingsform och är ett populärt val för att få kroppen i balans runtom i Europa och i USA. Vi är därmed stolta över att vara den första IV kliniken i Sverige.

Hälsa ska vara enkelt.

Vår vision är att med vår medicinska expertis hjälpa patienter att nå optimala nivåer av hälsa och vitalitet genom våra IV-terapitjänster. Med en kunskap om människokroppen, medicinskt och holistiskt, strävar vi efter att tillhandahålla den perfekta plattformen som hjälper dig att nå ditt bästa jag.

Vi tar hand om dig.

Vi värdesätter att du ska känna dig trygg och har därför byggt ett team med gedigen erfarenhet inom sjukvård. Vi arbetar enbart med legitimerade sjuksköterskor och läkare.